Jdi na obsah Jdi na menu
 


ObrazekMágovia vody (nový tábor)

Mágovia vody tvoria najvyššiu vrstvu tábora a zároveň zohrávajú dôležitú úlohu v celom príbehu. V prvom rade sa spolu s ohnivými mágmi podieľali na vytvorení magickej bariéry. V rámci rozporov sa oddelili od Starého tábora a spolu so žoldniermi vytvorili Nový tábor, kde sa snažili nájsť spôsob, ako dostať z bariéry von. Počas svojich štúdii vytvorili teóriu, že každá hrudka magickej rudy obsahuje energiu a pokiaľ by sa táto energia zlúčila, mohla by detonovať bariéru. Na základe tejto teórie začali mágovia z miestnej bane zhromažďovať obrovské množstvo rudy. To je viac-menej posledný krok, ktorý uskutočnili pred príchodom hrdinu. Od vás požadujú, aby sme im doniesli fokusové kamene, ktoré môžu použiť na sústredenie energie z rudy. Ďalej je vaša pomoc potrebná pri doručení zmierovacieho listu ohnivým mágom, ktorý sa im do rúk pre ich smrť nikdy nedostane. Poslednou úlohou, ktorú dostanete, je nadviazať kontakt so Xardasom.
V Novom tábore žije celkovo 6 vodných mágov, rovnaký počet ako ohnivých v Starom tábore. Svoje priestory si vyhradili na najvyššie položenom mieste jaskyne. na túto úroveň je možné sa dostať iba s heslom od strážcu rudy, Cronosa, ktorý hliadkuje pri strede jaskyne. Cronos je okrem iného učiteľ many, obchodník s rôznymi magickými predmetmi a distribútor zaslúžených odmien od Saturasa. Saturas plní funkciu hlavného mága vody. Dostanete od neho všetky hlavné questy a zároveň je aj príslušnou osobou, ktorá vás prijme do kruhu vody a dokáže naučiť magické kruhy. Alchymystom spomedzi mágov je Riordian. V dôsledku toho, že alchymistické umenie nie je možné sa v hre naučiť, je schopný vám aspoň predať rozličné odvary. Zvyšní vodní mágovia Myxir, Merdarion a Nefarius nezohrávajú nejakú dôležitú úlohu.
Vodným mágom sa môžete stať viacerými spôsobmi: Jednou z možností je, ak ste boli predtým ohnivým mágom, tak sa môžete v 4. kapitole automaticky pridať k vodným. Ak ste boli pred 4. kapitolou členom Starého tábora ako gardista, môžete sa pridať k žoldnierom a následne k vodným mágom. Poslednou možnosťou je, že sa pridáte k Novému táboru ako bandita, postúpite vyššie na hodnosť žoldnier a potom sa z vás môže stať vodný mág. Ako vodný mág máte k dispozícii 2 druhy rób, zároveň sa môžete naučiť 5. magický kruh. Všetky možnosti, ktoré vám ponúka postavenie vodného mága musíte využiť do začiatku 6. kapitoly. Vtedy si mágov v dôsledku toho, že vyčerpáte všetku energiu nazhromaždenej rudy a nabijete ňou meč Uriziel znepriatelíte a oni sa vás budú snažiť zabiť.

Zoldniery (nový tábor)

Žoldnieri tvoria hlavnú zložku tábora a zaraďujú sa medzi prvotných obyvateľov. V rámci tábora plnia úlohy, ktoré dostanú od mágov, čo by mohlo byť dostatočné vysvetlenie, prečo sa členovia tejto gildy nazývajú žoldnieri. Zároveň dohliadajú na chod tábora, na horníkov a nevoľníkov a starajú sa o bezpečnosť. Na rozdiel od gardistov sa neriadia takými prísnymi pravidlami, ako panujú v Starom tábore, môžu konať viac-menej svojvoľne. Napriek tomu sa všetci žoldnieri priamo podriaďujú ich veliteľovi Leeovi. Lee je bývalý generál kráľovskej armády, ktorého obvinia zo zločinu, ktorý nespáchal. Iba vďaka svojmu dlhoročnému pôsobeniu v službách kráľa ho ušetria pred galejami a hodia ho do kolónie. Jeho jediným cieľom je pomstiť sa. Z toho dôvodu naplno podporuje plány a konanie vodných mágov.
Druhou najdôležitejšou postavou spomedzi žoldnierov je Gorn. Neplní žiadnu funkčnú úlohu, ale sprevádza vás počas niektorých misií a zároveň vás posúva ďalej v príbehu. Je to silný bojovník, ktorý odolá monštrám v zrúcanine starého kláštora, rovnako ako gardistom v Slobodnej bani. Zvyšní žoldnieri nezohrávajú až tak významnú rolu, dozviete sa od nich príležitostne zopár užitočných informácii, prípadne vás niečo naučia.
Do gildy žoldnierov sa dostanete dvomi spôsobmi, buď ako vyobcovaný gardista, alebo ako bandita. Ako člen gildy sa môžete naučiť techniky boja na blízko ako aj na diaľku a využiť okrem iného kvalitné sekery a luky. Ďalej sa vám otvára možnosť pridať sa do kruhu vody ako vodný mág. 

ObrazekBanditi (nový tábor)

Svojím postavením tvoria v poradí tretiu skupinu obyvateľov tábora. jaskyne tábora a značný počet sa ich nachádza i mimo tábora, vo vstupnej oblasti a v Slobodnej bani. Ich hlavnou činnosťou je si čo najviac zarobiť, prostredníctvom nekalých činností, ako napríklad prepady zásobovacích konvojov Starého tábora. Ich zlodejskú činnosť možno porovnať s tieňmi zo Starého tábora, ktorí svojím postavením nemajú toľko privilégií a snažia sa z danej situácie čo najviac vyťažiť.
Hlavným banditom, ktorý obýva chatrč hneď naľavo jaskyne je Lares. K sebe nevpúšťa nikoho, návštevník Osídľujú ľavú polovicu musí mať dôvod ho osloviť, inak ho jeho ochrankár Roscoe zastaví. Lares je zároveň príslušnou osobou, ktorá rozhoduje o tom, koho prijme medzi banditov. Medzi významných banditov patrí okrem iného ešte Sharky, ktorý predáva rôzne zbrane na boj zblízka a Wolf, ktorý sa špecializuje na lov a dokáže vás vybaviť kvalitným lukom alebo kušou. Zároveň je schopný pre vás vyrobiť v 4. - 5. kapitole brnenie, ak mu donesiete pláty z panciera minecrawlerov. Dôležitým banditom je aj Mordrag, ktorý sa zo začiatku nachádza v Starom tábore. Je ochotný vás zaviesť do Nového tábora a zároveň je kľúčom k tomu, aby ste mohli vidieť Laresa. Väčšinu svojho času trávi potom v miestnej krčme.
K banditom sa môžete pridať potom, čo vás Mordrag zavedie do tábora a splníte zopár laresových úloh. Členstvom nezískate veľa výhod, predstavuje skôr možnosť priameho prestupu na vyššiu hodnosť, tj. vstupu do kruhov žoldnierov. Túto možnosť vám ponúkne veliteľ žoldnierov Lee potom, čo zlikvidujete kráľovnú minecrawlerov v Starej bani v 2. kapitole.
 

Obrazek

 

 

 

Guru (bažiný tábor)

Obrazek

Guru tvoria vrstvu s najvyšším postavením v rámci tábora. Rozširujú Spáčovu vieru medzi ľuďmi a učia o jeho náboženstve. Ten, kto týmto slovám uverí je pre nich zaujímavý a môže sa stať eventuálne novým členom tábora. V rámci tábora sa guru venujú okrem náboženskej činnosti aj výučbe rôznych vedomostí aj magického rázu. Sami ovládajú všetky magické kruhy a vďaka tomu sú schopní naplno používať mocné Spáčove kúzla ako napríklad pyrokynéza, či ovládnutie. Z toho dôvodu nie je rozumné žiadneho guru dráždiť.
Hlavným guru a zároveň hlavou tábora je Y'Berion. Ako prvý započul volanie Spáča, vydal sa do močiara a založil tábor. Žije trochu izolovane vo svojom chráme, kde len zriedka prijíma návštevy. Predstavuje dôležitú osobu nie len v rámci, tábora, kolónie, ale aj celého príbehu. Dostanete od neho okrem iného aj zopár hlavných questov. Počas neúspešného vyzívania Spáča ho opustia sily a zomiera.
Druhým mužom v poradí po Y'Berionovi je Cor Kalom. Bláznivý alchymista, ktorý si hľadá vlastnú cestu k Spáčovi a je pre to ochotný obetovať čokoľvek. Predstavuje rovnako dôležitú osobu. Zadá vám zopár hlavných questov a zároveň rozhoduje o tom, koho prijme za novica. Zvyšní guru nesú prívlastok Baal a vyznačujú sa zvláštnou črtou - nie je možné ich osloviť. Oni sa sami rozhodujú, či vás oslovia, pokiaľ ste niečo významné urobili. Vtedy si získate ich priazeň, ktorú potrebujete, aby vás prijali do tábora.
Počas hry sa nemôžete stať guru, pretože to okolnosti nedovoľujú. Jediným možným postúpením z úrovne novica je na úroveň templára. V porovnaní s guru ako obdobou mágov v Starom a Novom tábore sa ako templár môžete zaúčať iba po 4. magický kruh.

 

 

 Templári (bažiný tábor)

Templári predstavujú v rámci zloženia tábora bojovú vrstvu. V prvom rade sú zodpovední za bezpečnosť a poriadok v tábore. Na druhej strane ich guru vysielajú na rôzne misie, kde zabezpečujú bojovú podporu. V boji využívajú prevažne obojručné zbrane, niektorí výnimočne aj kuše. Templárom ako jediným bojovým jednotkám v rámci kolónie je umožnené používať mágiu. Tú čerpajú od Spáča a jednotlivé magické kruhy sa učia od guru. V dôsledku toho, že

Obrazek

ich zameranie je skôr na boj s bežnými zbraňami sa templári môžu naučiť iba prvé 4 magické kruhy.
Hlavným predstaviteľom templárov je vážený muž menom Cor Angar. Zohráva dôležitú úlohu nie len v rámci tábora, ale aj príbehu. Dostávate od neho niektoré hlavné questy a okrem iného rozhoduje aj o tom, koho prijme medzi templárov. Po smrti Y'Beriona preberie velenie nad táborom.
Výkonné jednotky templárov s nižším postavením nesú prívlastok "Gor". Tvoria veliteľov samostatných bojových jednotiek, ktoré sa príležitostne zúčastňujú špeciálnych misií. Zvyšní príslušníci sú rádoví templári, ktorí a odlišujú najmä ich zbrojou. Pohybujú sa prevažne v tábore, ale aj na jeho okrajoch, kde zabraňujú príšerám z močiara, aby sa priblížili k táboru.
Templárom sa môžete stať pod podmienkou, že sa pridáte k táboru ako novic. Po porážke kráľovnej minecrawlerov v Starej bani sa vám otvorí možnosť stať sa templárom.

Novici (bažiný tábor)

Obrazek

Vrstva s najnižším postavením, ale zároveň najpočetnejšia. Novicom sa môže stať každý, kto je presvedčený o ceste Spáča, chce mu byť oddaný a slúžiť komunite. Počet novicov sa rozrastá, pretože do tábora prichádzajú mnohí obyvatelia iných táborov, predovšetkým horníci, ktorí už nemajú záujem pracovať v rudných baniach. Hlavnou povinnosťou novica je v prvom rade modliť sa k Spáčovi. Na druhej strane slúžia bratstvu rôznymi prospešnými činnosťami. Občas dostane veľmi nadaný novic špeciálnu úlohou, ktorou potvrdí svoju oddanosť a môže postúpiť v hierarchii tábora vyššie, väčšinou ako templár. Od guru sa novici okrem iného dozvedajú viac informácii o Spáčovi, ale aj napríklad o magických schopnosťiach, ktoré im eventuálne môžu byť sprístupnené.
Novicov je možné nájsť aj vo zvyšných táboroch, kde sa usilujú priviesť "stratené" duše na správnu cestu, cestu Spáča. Zároveň predávajú obyvateľom táborov drogu z bažinnej trávy, ktorá je medzi nimi veľmi obľúbená.
Novicom sa môžete stať akonáhle si získate priazeň aspoň štyroch guru. Potom sa môžete vydať za Corom Kalomom, ktorý rozhoduje o tom, koho prijme do tábora. Novicovi je umožnené naučiť sa základy boja a mágie, predstavujú však len prípravný stupeň na prijatie do radov templárov.

 

Ohnivý mágovia (starý tábor)

Tvoria duchovnú vrstvu tábora, no priamemu kontaktu s ostatnými vrstvami sa vyhýbajú. Na hrade v Starom tábore obývajú dom mágov, kde sa venujú štúdiu mágii. Do svojich kruhov sú ochotní prijať nového člena iba pod podmienkou, že vykonal niečo veľké v prospech spoločnosti. Potom sa môže vydať na cestu svetla a ohňa, na cestu ich Boha Innosa. Z Innosa ohniví mágovia čerpajú magickú silu v podobe magických kruhov a rún.
História ohnivých mágov sa viaže s dobou, kedy bola vytvorená magická bariéra. Ohniví a vodní mágovia tvorili vtedy jednotný kruh ohňa a spolu s ich vodcom, Xardasom vytvorili magickú bariéru, ktorá ich uväznila. Zatiaľ čo si časť mágov užívala ich dôležitého postavenia v Starom tábore, sa druhá skupina mágov na čele so Saturasom oddelila, aby našla riešenie ako sa dostať von z prirodzeného väzenia. Spolu so žoldniermi založili Nový tábor. Dôležité postavenie ohnivých mágov aj keď si toho žiaden mág nebol priamo vedomý podliehalo gomezovej vôli. Osudnou sa im stala udalosť, kedy Corristo zakázal Gomezovi okupáciu Novej bane. Ten ich dal okamžite zavraždiť. Iba Milten, ktorý v dobe činu nachádzal mimo Starého tábora krutému osudu ušiel.
Ohnivým mágom sa môžete stať ak sa pridáte k Starému táboru ako tieň. Po hrdinskej akcii v Starej bani vás Milten pustí ku Corristovi, ktorý vám ponúkne, že vás prijme do kruhu ohňa. Na prijímacom rituáli sa podieľajú všetci ohniví mágovia a potom vám Corristo odovzdá Róbu ohňa a máte možnosť sa naučiť aj prvé magické kruhy. Corristo je schopný vás celkovo naučiť prvé 4 magické kruhy a predá vám aj Vysokú róbu ohňa. Runy s kúzlami ohnivých mágov môžete kupovať od Torreza spolu s rôznymi zvitkami, odvarmi a inými magickými predmetmi.
 

Obrazek

Strážcovia (starý tábor)

Obrazek

Spomedzi všetkých obyvateľov tábora si užívajú asi najväčšej slobody a privilégií. Sú zároveň neodmysliteľnou súčasťou tábora, v ktorom plnia nielen funkciu ochranky. Keď sa strhne nejaký konflikt, ihneď zakročia a rozruch potlačia. Je možné s gardistami aj kooperovať, pokiaľ zaplatíte jednej z hliadok, ktoré sa pohybujú po tábore symbolickú sumu 10 rudy, dajú na vás pozor. To však neznamená, že s v tábore môžete robiť, čo sa vám zachce.
Priamy pôvod gardistov je neznámy, táto vrstva vznikla prirodzeným spôsobom. Všetci gardisti sa nepriamo podriaďujú Gomezovi, priame príkazy prijímajú od Thorusa, ktorý zároveň rozhoduje o tom, kto môže získať prístup do hradu a kto sa môže stať gardistom. Ako skúsený bojovník je schopný vás naučiť aj zopár techník. Skúsený bojovník je aj Scorpio, ktorý trénuje ostatných gardistov na nádvorí hradu, ten vás však niečo naučí až v 4. kapitole. Medzi významné osoby spomedzi gardistov patrí ešte trojica hliadok Fletcher, Bloodwyn a Jackal, ktorí vám neraz znepríjemnia život. Gardista Skip na hrade predáva rôzne zbrane a iné predmety tím, ktorí si to môžu dovoliť.
Ako bojové jednotky sa gardisti špecializujú prevažne na boj s bežnými zbraňami na blízko, či už jednoručné alebo obojručné a aj na boj na diaľku s kušou. Tá je obzvlášť nebezpečná v dôsledku nízkej ochrany prevažne každej zbroji. Medzi výstroj gardistu ďalej patrí jedna z troch zbrojí, od ľahkej až po ťažkú. Prvé dve môžete získať od kováča Smitha na hrade. Pre okolnosti, ktoré sa odohrajú v kolónii nie je možné získať ťažkú zbroj a tým aj postúpiť o hodnosť vyššie.

 Tieňe (starý tábor)

Tiene patria medzi strednú nižšiu skupinu a ich hlavnou úlohou je dohliadať na kopáčov a plniť menšie úlohy v rámci tábora, ale aj zvyšku kolónie. V tábore sa tiene pohybujú prevažne vo vonkajšom kruhu, veľký počet sa ich nachádza aj v Starej bani. Tieni sú mierumilovní ľudia, ktorí sa často snažia vyťažiť zo situácie o niečo viac. Pritom sa spoliehajú na dobré zlodejské schopnosti. V boji si vedia poradiť s ľahkým jednoručákom a aj lukom.
Za najvplyvnejšieho tieňa sa pokladá Diego, ktorý zároveň oboznamuje každého nováčika, ktorého hodia do bariéry o situácii v kolónii a zároveň mu ponúkne, aby sa pridal k Starému táboru. V tábore potom môže otestovať jeho zručnosti a podľa toho sa uvidí, či môže byť daná osoba prijatá za tieňa. Diego sa v tomto rozhodovaní spolieha na ohlasy zvyšných vplyvných tieňov po celom vonkajšom kruhu. Z východu na západ to sú: Sly, Whistler, Dexter, Scatty a Fingers. Až po splnení ich úloh vám môže Diego otvorene ponúknuť stať sa členom tábora.
Hodnosť tieň kladie hráča pred otázku akým smerom sa ďalej vybrať - či sa vydať cestou mágie alebo boja, tj. stať sa mágom ohňa alebo gardistom. V štádiu tieňa nie je možné si veľmi budovať postavu. Rozhodnutie môžete urobiť potom, čo zlikvidujete kráľovnú minecrawlerov v Starej bani.

Obrazek