Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zbroje hry za každou gildu

Farmářův oblek
Odolnost vůči zbraním: 15
Odolnost vůči střelám: 15
Odolnost vůči ohni: 0
Odolnost vůči magii: 0
Pořizovací cena: 40 - 80 zlatých
Prodejní cena: 8 zlatých
Popis:
Klasický oblek farmářů, dostatečně chrání před zimou a není náročný na údržbu.
Jak získat:
Tento oblek si můžete koupit na Lobartově farmě od farmáře Lobarta, který Vám ho prodá za cenu, kterou si sami vysloužíte, tzn. kolik vedlejších úkolů pro něho a ostatní splníte. S oblekem se můžete zadarmo dostat do města bez propustky.

Kožená zbroj
Odolnost vůči zbraním: 25
Odolnost vůči střelám: 20
Odolnost vůči ohni: 5
Odolnost vůči magii: 0
Pořizovací cena: 250 zlatých
Prodejní cena: 75 zlatých
Popis:
Zbroj z dvojité tvrzené chňapavčí kůže, vhodná pro lovce, dobře odolává útokům zvířat, nenáročná na údržbu.
Jak získat:
Tuto zbroj si můžete zakoupit ve městě od Matea nebo v krčmě U Mrtvé harpie od Orlana. U obou kupců Vás vyjde na stejnou cenu. Ze začátku se hodí.

Brnění z krunýřů Důlního červa
Odolnost vůči zbraním: 55
Odolnost vůči střelám: 50
Odolnost vůči ohni: 20
Odolnost vůči magii: 15
Pořizovací cena: - zlatých
Prodejní cena: 450 zlatých
Popis:
Brnění sestrojené z plátů krunýřů z Důlních červů. Dokáže dobře chránit od útoků zbraněmi a je částečně odolný proti ohni. Náročnější na údržbu.
Jak získat:
Krunýře na toto brnění si musíte sehnat sami. Budete potřebovat 10 červích krunýřů. Toto brnění Vám zadarmo sestrojí žoldák Wolf, ale aby jste ho mohli o to požádat, musíte nejprve zavítat do trestanecké kolonie a navštívit tam Gestatha, který na sobě právě toto brnění bude mít. Najdete ho pod srázem cesty která vede do staré tvrze, kde sídlí kamenný drak Pedrakhan. Pak si skočte zpátky za Wolfem, dejte mu krunýře a do druhého dne budete toto brnění mít.

Zbroje hry za paladina

Lehká zbroj domobrany
Odolnost vůči zbraním: 40
Odolnost vůči střelám: 40
Odolnost vůči ohni: 5
Odolnost vůči magii: 5
Pořizovací cena: - zlatých
Prodejní cena: 180 zlatých
Popis:
Lehká kvalitní zbroj městské domobrany, dobře chrání před útoky zvířat a zraněním zbraní na blízko, málo náročná na údržbu.
Jak získat:
Dostanete zcela zdarma od lorda Andreho po přijetí do domobrany.

Těžká zbroj domobrany
Odolnost vůči zbraním: 60
Odolnost vůči střelám: 60
Odolnost vůči ohni: 10
Odolnost vůči magii: 10
Pořizovací cena: 2500 zlatých
Prodejní cena: 750 zlatých
Popis:
Kvalitní těžká zbroj domobrany, dobře chrání od útoků zvířat, částečně i ohně a magie. Náročná na údržbu.
Jak získat:
Můžete si ji zakoupit na hradě od Engora, kterého naleznete vpravo za průchodem, který je nalevo od paladina Tandora.

Rytířské brnění
Odolnost vůči zbraním: 80
Odolnost vůči střelám: 80
Odolnost vůči ohni: 25
Odolnost vůči magii: 25
Pořizovací cena: - zlatých
Prodejní cena: 1500 zlatých
Popis:
Rytířské velmi pevné brnění, silné plátování zajišťuje dobrou ochranu před všemi zbraněmi včetně ohně i magie. Náročné na údržbu.
Jak získat:
Dostanete zdarma od lorda Hagena, pokud prokážete, že jste opravdu hoden vstoupit do řádu paladinů. Dotvrdíte to tím, že osvobodíte nevinného kováře Benneta, kterého křivě usvědčil písař Cornelius. Toto brnění Vám zůstane až do poloviny 5. kapitoly.

Paladinské brnění
Odolnost vůči zbraním: 100
Odolnost vůči střelám: 100
Odolnost vůči ohni: 50
Odolnost vůči magii: 50
Pořizovací cena: - zlatých
Prodejní cena: 20000 zlatých
Popis:
Těžké brnění rytířského řádu, které mohou nosit jen nejstatečnější z řádu rytířů a to paladinové. Chrání naprosto před všemi útoky ať už zbraněmi, ohněm nebo magií. Nejnáročnější na údržbu.
Jak získat:
Toto brnění musíte nalézt sami, a to v tajné knihovně v klášteře, kam se nedostanete jinak než teleportem, který můžete vytvořit pomocí jedné lahvičky svěcené vody a prázdného runového kamene. Potřebujete také vlastnit nástroj kusadla a musíte také přistoupit k runovému stolu. Z tajné knihovny se můžete dostat zatáhnutím za páku, která je na zdi.

Zbroje hry za mága

Róba novice
Odolnost vůči zbraním: 25
Odolnost vůči střelám: 25
Odolnost vůči ohni: 0
Odolnost vůči magii: 10
Pořizovací cena: - zlatých
Prodejní cena: 84 zlatých
Popis:
Tuto róbu nosí všichni novicové bez ohledu na práci kterou jsou pověřeni. Je nenáročná na údržbu a částečně novice ochraňuje od útoků zvěře.
Jak získat:
Tuto róbu dostane každý kdo se stane novicem. Musí ovšem donést do kláštera dar v podobě ovce a 1000 zlatých. Po přinesení darů do kláštera Vám róbu předá novic Pedro. Peníze jsou použity na pokrytí nákladů na ubytování v klášteře a taky jako dar Innosovi.

Róba mága ohnivého kruhu
Odolnost vůči zbraním: 40
Odolnost vůči střelám: 40
Odolnost vůči ohni: 20
Odolnost vůči magii: 20
Pořizovací cena: - zlatých
Prodejní cena: 150 zlatých
Popis:
Tato róba kterou smí nosit pouze ohniví mágové dostatečně chrání před všemi vnějšími útoky, dobře udržuje teplo a je málo náročná na údržbu.
Jak získat:
Tuto róbu dostanete jakmile splníte Test ohně, který má tři zkoušky, které musíte podstoupit. Předá Vám ji zároveň s přísahou hlavní mág khoriniského kláštera Pyrokar. Pak Vám bude splněno jedno přání.

Róba člena rady
Odolnost vůči zbraním: 80
Odolnost vůči střelám: 80
Odolnost vůči ohni: 40
Odolnost vůči magii: 40
Pořizovací cena: - zlatých
Prodejní cena: 5000 zlatých
Popis:
Těžké roucho nejvyšších členů rady velmi dobře chrání od útoků zbraněmi, ale taky je hodně odolné vůči střelám, ohni a magii. Tuto róbu smí nosit pouze členové rady mágů. Více náročná na údržbu.
Jak získat:
Toto roucho dostanete hned po obřadu "Obráceného rituálu Innosova oka" od Pyrokara, který Vám ji zároveň s Innosvým okem předá. Tuto róbu budete mít až do konce hry.

Zbroje hry za drakobijce

Lehká žoldácká zbroj
Odolnost vůči zbraním: 30
Odolnost vůči střelám: 30
Odolnost vůči ohni: 0
Odolnost vůči magii: 0
Pořizovací cena: - zlatých
Prodejní cena: 150 zlatých
Popis:
Základní žoldácká zbroj, částečně chrání před útoky zbraněmi, málo náročná na údržbu.
Jak získat:
Toto brnění Vám předá Lee, jakmile prokážete že jste schopni být jedním z žoldáků. Nejprve ale musíte složit zkoušky na žoldáka, která se skládá ze získání hlasů od místních žoldáků a jednoho hlavního úkolu, který Vám zadá Torlof po promluvě s Leem.

Střední žoldácká zbroj
Odolnost vůči zbraním: 45
Odolnost vůči střelám: 45
Odolnost vůči ohni: 5
Odolnost vůči magii: 5
Pořizovací cena: 500 zlatých
Prodejní cena: 300 zlatých
Popis:
Vylepšená žoldácká zbroj, před útoky chrání lépe než základní zbroj, ale je náročnější na údržbu.
Jak získat:
Musíte nejprve jako žoldák chvíli pracovat pro Onara. Torlof Vám zadá úkol, který musíte splnit aby jste si mohli tuto zbroj od Leeho koupit.
Druhá možnost je v Hornickém údolí osvobodit Gorna, který Vám ji dá zadarmo.
Je na Vás který způsob zvolíte.

Těžká žoldácká zbroj
Odolnost vůči zbraním: 60
Odolnost vůči střelám: 60
Odolnost vůči ohni: 10
Odolnost vůči magii: 10
Pořizovací cena: 1000 zlatých
Prodejní cena: 750 zlatých
Popis:
Těžká zbroj žoldáků, nosí ji ti nejlepší z žoldáků, kteří svoji práci vykonávají poctivě a dobře. Tato zbroj dobře chrání od útoků zbraněmi, ale také je odolná vůči střelám a také trochu proti ohni a magii. Více náročná na údržbu.
Jak získat:
Toto brnění si můžete zakoupit hned po příchodu z Hornického údolí s dopisem pro lorda Hagena. Musíte ale Leeovi slíbit že pomůžete s vysvobozením Beneta, který je uvězněn za vraždu paladina Lothara.

Lehké brnění lovce draků
Odolnost vůči zbraním: 70
Odolnost vůči střelám: 70
Odolnost vůči ohni: 40
Odolnost vůči magii: 20
Pořizovací cena: - zlatých
Prodejní cena: 900 zlatých
Popis:
Lehké a velmi odolné brnění které používají drakobijci, kteří většinou draky neloví nebo se o to moc nesnaží. Výborně odolává útokům mečem a střelami, také má dobrou odolnost proti ohni a v neposlední řadě taky magii. Náročné na údržbu.
Jak získat:
Toto brnění dostanete jako dárek od Beneta za vysvobození ze žaláře. Stačí když se za ním po tom co jste ho u lorda Hagena ospravedlnili stavíte a on už si Vás sám osloví.

Střední brnění lovce draků
Odolnost vůči zbraním: 80
Odolnost vůči střelám: 80
Odolnost vůči ohni: 50
Odolnost vůči magii: 30
Pořizovací cena: 14000 zlatých
Prodejní cena: 3600 zlatých
Popis:
Středně těžká zbroj drakobijců, která je vyrobená pro drakobijce, kteří se sem tam s draky setkají. Velice dobře odolává všem útokům na blízko a taky proti ohni a magii poskytuje odolnost. Velmi náročná na údržbu.
Jak získat:
Toto brnění lze získat jedině pokud budete mít dostatek dračích šupin a to je alespoň 20. Můžete šupiny buďto zanést Benetovi (tip), který je od Vás odkoupí a hned Vám za ně nabídne toto brnění za cenu 14000 zlatých a nebo můžete dračí šupiny dát Janovi na hradě který Vám za ně do druhého dne vyrobí toto brnění, za které bude chtít opět 14000 zlatých. Výběr je na Vás.

Těžké brnění lovce draků
Odolnost vůči zbraním: 90
Odolnost vůči střelám: 90
Odolnost vůči ohni: 60
Odolnost vůči magii: 40
Pořizovací cena: 20000 zlatých
Prodejní cena: 6000 zlatých
Popis:
Velmi těžká zbroj drakobijců, používaná těmi drakobijci, kteří se často setkávají s draky. Skvěle chrání od všech útoků včetně odolnosti vůči ohni a magii. Je velmi drahé a nejnáročnější na údržbu.
Jak získat:
Toto brnění si můžete koupit od Beneta když mu řeknete, jak by mohl drakobijecké brnění ještě vylepšit. Cena bude činit 20000 zlatých tak šetřete jak můžete. Tuhle radu na vylepšení brnění mu můžete dát až projdete kopky v klášteře kde naleznete potřebné věci pro najití hlavního nepřítele.